Tilbake til nettavis

Om avisen

Akersposten.no er fortsettelsen av de tradisjonsrike lokalavisene Akersposten og Ullern Avis, som har røtter helt tilbake til 1905.
Som papiravis ble begge avisene lagt ned i desember 2014, da de var i Amedias eierskap, som en del av Mediehuset dittOslo AS.
I februar 2016 blir avisene gjenfødt, som nettavis under navnet Akersposten.no.

Akersposten.no skal være en moderne, lokal nettavis, politisk uavhengig, og et tydelig talerør for de rundt 80.000 beboerne i bydelene Ullern og Vestre Aker i Oslo vest. Redaksjonelt skal avisen engasjere, rette søkelyset på viktige temaer i lokalmiljøet. Vi ønsker å inspirere til deltakelse, debatt og aktivitet, og vi vil naturligvis følge med på det som skjer i lokalsamfunnet, smått som stort.

Akersposten.no følger retningslinjene i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Akersposten.no skal være et interessant og relevant nettsted for lokale annonsører, der de skal nå ut til tusenvis av lesere i vår del av Oslo.

De tre som står bak nysatsingen, er:

  • Fredrik Eckhoff, ansvarlig redaktør. Eckhoff har lang fartstid innen lokalaviser i Oslo, blant annet som journalist, redaksjonssjef og redaktør i Akersposten og Ullern Avis.
  • Vidar Bakken, journalist. Bakken har jobbet i avisbransjen siden tidlig på 1990-tallet, og i Akersposten og Ullern Avis har han vært journalist siden 1999. Han var også redaksjonssjef i avisene i en periode.
  • Hanne Bae Ottho, salgs- og markedssjef. Bae Ottho kom til Akersposten og Ullern Avis midt på 2000-tallet og har jobbet med annonsesalg og markedsarbeid i Oslo vest i mange år. Hun var også i en periode i Nettavisen, der hun var ansvarlig for annonsesalg til dittOslo.no.

Kontaktinfo:

Administrasjon og redaksjon:
Fredrik Eckhoff, ansv redaktør og daglig leder: tlf 92 69 59 69
fredrik.eckhoff@akersposten.no

Vidar Bakken, redaksjonssjef: tlf 90 16 55 80
vidar.bakken@akersposten.no

Hanne Bae Ottho, salgs- og markedssjef: tlf 91 81 52 35
hanne.bae@akersposten.no

Historien:

Fra Wikipedia har vi hentet denne beskrivelsen av Akerspostens og Ullern Avis' historie:
"Akers-Posten ble grunnlagt i 1905 som en avis for Aker, den gang en rik jordbruks- og skogsbrukskommune som kranset hovedstaden i vest, nord og øst. Avisens første redaktør var Thorstein Diesen, som senere ble kjent som sjefredaktør i Aftenposten.

I utgangspunktet var avisen uten klar politisk tilknytning, men i det skjerpede politiske miljøet som vokste fram utover 1900-tallet endte den snart opp med å støtte interessene til Akers storbønder, skogeiere og industrieiere. Avisen støttet opp om Høyre og Frisinnede Venstre, med front mot arbeiderbevegelsens framvoksende partier.

Etter hvert som hovedstaden vokste i geografisk omfang fikk avisen mer og mer preg av å være en lokalavis for byens forsteder, først og fremst for villastrøkene i vest og nord. I nordøst og sydøst møtte den konkurranse fra nye lokalaviser, både i Groruddalen og på Nordstrand.

I det vestlige Aker stilte sognets 13 velforeninger seg imidlertid bak en ny lokal avis: I 1933 kom Ullern Avis med sitt første prøvenummer, og året etter ble det etablert ordinær drift.

De to avisene delte etter hvert distriktet, og ble utgitt som to separate publikasjoner med felles redaktør, redaksjon og trykkeriforbindelse. I praksis dekket Ullern Avis området fra Bygdøy, Lilleaker, Ullern og Røa østover til og med Ris, mens Akers-Posten dekket området fra og med Ris østover til og med Grefsen og Kjelsås. Stoff om begivenheter i strøket rundt Ris ble trykket i begge avisene.

Avisenes sterke tradisjoner som Høyre-konservative vestkantpregede lokalaviser ble utfordret da de ble kjøpt opp i 1975. De ble da tatt over av interessenter med tilknytning til Det Nye Folkepartiet – et nytt parti med utspring i ja-siden i partiet Venstre som var blitt splittet i kjølvannet av EF-striden i 1972. To år etter overtagelsen ble avisene slått sammen med felles avishode; Akers-Posten/Ullern Avis.

Ti år etter tok Dagbladet over som eier, da dette avishuset i en kort periode gjennomførte en større satsing på lokalaviser. I 1992 ble avisen overtatt av Terje Tronstad.

I 2002 ble den videresolgt til Avis Holding, og navnet ble endret til Akersposten. Bak denne overtagelsen sto Orkla Media (50%) og Asker og Bærum Budstikke (50%). Avisen inngikk nå i en gruppe på ni lokalaviser. Ansvarlig redaktør i Avis Holding AS ble Ivar Brynildsen mens søsteravisene på østkanten fra 2005 ble organisert i Nordstrands Blad AS under ansvarlig redaktør Tore Bollingmo. Fra 1. januar 2007 tok Edda Media over (100%) og fusjonerte de to selskapene under navnet Lokalavisene Oslo. Avisene fortsatte med hver sin ansvarlige redaktør for titlene på vestkanten og østkanten i det fusjonerte selskapet frem til sommeren 2009, da alle avisene fikk felles ansvarlig redaktør.

I 2006 etablerte Orkla Media en gratisaviskjede i Oslo, der Ullern Avis/Akersposten inngikk. I de senere årene har avisene blitt spredt som gratisaviser til husstandene i Oslos vestlige utkanter; Ullern, Vinderen og Røa."

Dette var altså historien slik den presenteres på Wikipedia.
Vi kan legge til at avisene i de siste årene frem til 2014 var en del av Mediehuset dittOslo AS (eid av Amedia), som drev lokalaviser over hele byen. I desember 2014 ble Ullern Avis og Akersposten besluttet nedlagt som papir- og nettavis, og vinteren 2016 gjenoppstår avisene altså som nettavis, Akersposten.no, med tre tidligere ansatte på eiersiden.